STORT TACK för den här säsongen!
Vi ses till påsk! 🐣  

stackade rågkärvar

Klicka på länken och se "kultur=odling" av
Gunnar Ottosson

som filmades på Blåherremölla under en bak- och mölledag förra sommaren!

http://blogg.gunnarottosson.se/kultur-odling/

 

 


blåherremöllas vänner

Kom ihåg att ange namn och adress. Gärna epostadress.

Tack för ditt bidrag!

  

 


En vers ur Anders Österlings dikt Gammal vattenkvarn från 1943:


Blåherre mölla – namnet som en sång
Är gömt bland kullarna i Österlen,
Där ån i dälden gör ett skummigt språng
Och driver hjulet för en sliten sten,
En gammal vattenkvarn
Där många somrars barn
Ha lekt i rännorna med bara ben.
 

 

Blåherremöllev 10, 297 95 Maglehem, Sweden