Blåherremöllas Vänner

Blåherremöllas Vänner, traktens lokala hembygdsförening, söker:

Intresserade som vill hjälpa till med verksamheten

Medlemmar. Årsavgift 100 kr/år BG 697-2210 

Sponsorer. Alla bidrag är välkomna. Tips om framtida utställningar o arrangemang

Kontaktpersoner Ingmar Melin 0708-670278

epost:  info@blaherremolla.se

 

Mötesplats Blåherremölla

Projektägare: Blåherrremöllas vänner, ideell förening I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler besökare och över längre säsong.

Blåherremölla i Maglehem är en av de bäst bevarade vattenmöllorna i Sverige och dessutom i funktion. Ägarfamiljen har haft Blåherremölla med café öppet ett antal helger varje år, bland annat vid påskens konstrunda, vid mölle- och bakdagar och kulturdagar samt mitt i sommaren. För att kunna utveckla verksamheten och göra Blåherremölla till en mötesplats under en större del av året krävs att lokalerna anpassas med ett ändamålsenligt kök och en energieffektiviserad samlingssal/utställningshall, där inte vind och regn kommer direkt in. Byggnaden är exteriört kulturminnesmärkt, men kommer interiört att anpassas varsamt.

De anpassade lokalerna innebär att nya typer av aktiviteter kan anordnas och inom projektet ska två hantverkskurser arrangeras på prov. Tillsammans med lokala föreningar och skolor vill föreningen utveckla en programverksamhet. Dessutom utreds inom projektet vad som krävs för att anlägga en naturslinga längs ån, tillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar, samt att restaurera det gamla vadstället.

Insatserna syftar till att göra Blåherremölla till en fungerande, fysisk mötesplats för besökare i olika åldrar, närboende, lokala föreningar, läger- och kursdeltagare. Genom att nå fler skapas också en bredare plattform för ökad förståelse för den lokala historien. Samverkan finns med skolorna i Degeberga och Huaröd, Gärds Härads Hembygdsförening, Föreningen Skånska Gårdar, Föreningen Skånska Möllor. Flertalet föreningar har uttryckt intresse för samverkan, såsom hantverksföreningar i Skåne och lokala föreningar i behov av en fysisk mötesplats.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling:  http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv.

Mötesplats Blåherremölla