Blåherremöllas Vänner

Blåherremöllas Vänner är en ideell hembygdsförening med säte i Blåherremölla/Maglehem i Kristianstads kommun. Föreningens ändamål och syfte är att i samverkan med ägaren och närboende värna om och uppmärksamma de natur- och kulturvärden som Blåherre Mölla och dess närområde erbjuder, ta vara på goda initiativ och idéer som finns, fungera som ett diskussionsforum samt att verka för att på ett hållbart sätt utveckla områdets möjligheter till gagn för boende, företagare och besökare. Med området Blåherremölla avses både området kring vattenmöllan och byn intill.

Bli medlem

Alla som vill stödja föreningens arbete är varmt välkomna som medlemmar! Årsavgiften är 100 kr och sätts in på BG 697-2210 eller Swish 123 114 3197. 

Vänligen ange namn, adress och e-post. 

För den som vill vara aktivt delaktig finns det stora möjligheter inom många områden, tex byggnadsvård, släktforskning, odling, bakning mm.  

Kontaktperson: Ingmar Melin 0708-670278

E-post: info@blaherremolla.se 

 

 

Mötesplats Blåherremölla

Projektägare: Blåherrremöllas vänner, ideell förening I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler besökare och över längre säsong.

Blåherremölla i Maglehem är en av de bäst bevarade vattenmöllorna i Sverige och dessutom i funktion. Ägarfamiljen har haft Blåherremölla med café öppet ett antal helger varje år, bland annat vid påskens konstrunda, vid mölle- och bakdagar och kulturdagar samt mitt i sommaren. För att kunna utveckla verksamheten och göra Blåherremölla till en mötesplats under en större del av året krävs att lokalerna anpassas med ett ändamålsenligt kök och en energieffektiviserad samlingssal/utställningshall, där inte vind och regn kommer direkt in. Byggnaden är exteriört kulturminnesmärkt, men kommer interiört att anpassas varsamt.

De anpassade lokalerna innebär att nya typer av aktiviteter kan anordnas och inom projektet ska två hantverkskurser arrangeras på prov. Tillsammans med lokala föreningar och skolor vill föreningen utveckla en programverksamhet. Dessutom utreds inom projektet vad som krävs för att anlägga en naturslinga längs ån, tillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar, samt att restaurera det gamla vadstället.

Insatserna syftar till att göra Blåherremölla till en fungerande, fysisk mötesplats för besökare i olika åldrar, närboende, lokala föreningar, läger- och kursdeltagare. Genom att nå fler skapas också en bredare plattform för ökad förståelse för den lokala historien. Samverkan finns med skolorna i Degeberga och Huaröd, Gärds Härads Hembygdsförening, Föreningen Skånska Gårdar, Föreningen Skånska Möllor. Flertalet föreningar har uttryckt intresse för samverkan, såsom hantverksföreningar i Skåne och lokala föreningar i behov av en fysisk mötesplats.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling:  http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv.

Mötesplats Blåherremölla